Medisch pedicurepraktijk DE VOETEN van Ridderkerk privacybeleid
 
Medisch pedicurepraktijk DE VOETEN van Ridderkerk, gevestigd aan Zwaluw 147 2986 BJ Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij zijn ons ervan bewust dat u het vertrouwen stelt in ons, wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
 
Contactgegevens:
Medisch pedicurepraktijk DE VOETEN van Ridderkerk
Zwaluw 147
2986 BJ Ridderkerk
www.devoetenvanridderkerk.nl
info@devoetenvanridderkerk.nl
0621471010
 
Marielle Vellinga is de Functionaris Gegevensbescherming van Medisch pedicurepraktijk DE VOETEN van Ridderkerk. Zij is te bereiken via info@devoetenvanridderkerk.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
DE VOETEN van Ridderkerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
DE VOETEN van Ridderkerk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid / medische gegevens
- leefomstandigheden (denk aan beperking, beroep en sport)
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar (na toestemming ouders)
- indien noodzakelijk ivm declaraties vragen wij om BSN nummer, naam Zorgverzekeraar en klantnummer zorgverzekeraar.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DE VOETEN van Ridderkerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Een adequate behandeling bieden.
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- DE VOETEN van Ridderkerk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DE VOETEN van Ridderkerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een jaar na de laatste behandeling verwijderen wij uw gegevens, behoudens de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
DE VOETEN van Ridderkerk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DE VOETEN van Ridderkerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DE VOETEN van Ridderkerk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Facebook en Google en andere partijen volgen hun bezoekers. Ze houden bijvoorbeeld uw internet en emoticon gebruik in combinatie met teksten bij om voorkeuren bij om reclame/advertenties op uw voorkeuren aan te passen. Bij DE VOETEN van Ridderkerk wordt hier niets van opgeslagen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DE VOETEN van Ridderkerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@devoetenvanridderkerk.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
DE VOETEN van Ridderkerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DE VOETEN van Ridderkerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@devoetenvanridderkerk.nl